Plazma 3D

Urządzenia te zostały stworzone w celu uzyskania najlepszych rezultatów co do wydajności cięcia i wycinania metodą plazmową co zostało starannie przeanalizowane w centrum badawczym firmy Danobat dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii. Urządzenie do cięcia plazmowego RPD T model 3D pozwala uzyskiwać wysoką precyzję cięcia dzięki robotowi pracującemu w 7 osiach, będącego innowacją w stosunku do typowego układu kartezjańskiego XYZ. Urządzenie przeznaczone jest do cięcia i wycinania profili, płyt, kształtowników i rur.


Specyfikacja techniczna RPD 104T RPD 126T
Max. wielkości obróbcze
Kształtowniki 1000x400 mm 1200x600 mm
Płaskowniki 1000x50 mm 1200x50 mm
Rury 400 mm 500 mm
Profile kwadratowe 400x400 mm 500x500 mm
Max. grubości
Wypalanie do 50 mm do 50 mm
Zasilanie plazmy do 600 A do 600 A
Źródło plazmy HYPERTHERM lub ESAB